Badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadza lek. med. Krzysztof Skrzypczak.

Przychodnia Lekarska dla pracowników
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
rejestracja telefoniczna: 61 829 1111, 61 829 1103

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika
bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Pracownicy podlegają:

 1. wstępnym badaniom lekarskim:
  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 2. okresowym badaniom lekarskim (data kolejnego badania podana jest na orzeczeniu lekarskim),
 3. kontrolnym badaniom lekarskim, jeżeli niezdolność pracownika do pracy, w wyniku choroby, trwała dłużej niż 30 dni.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 • przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Skierowanie na wstępne badania lekarskie pracownik otrzymuje w dwóch egzemplarzach z Sekcji Spraw Kadrowych.
Skierowanie na okresowe badania lekarskie i kontrolne badania lekarskie wypełnia przełożony pracownika, w dwóch egzemplarzach.
Pracownik udaje się na badania lekarskie ze skierowaniem.
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich, pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Lekarz zakładowy przekazuje orzeczenie lekarskie wraz ze skierowaniem do Sekcji Spraw Kadrowych.

Badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są wykonywane przez Centrum Medyczne POLMED.
 

Konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne)
są przeprowadzane w Centrum Medycznym POLMED, przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu,
po wcześniejszej rejestracji:

 • telefonicznej: 61 639 73 71, 61 639 73 72

lub

 • zgłoszeniu za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl.


(Kadry UAM przekazują skan skierowania na e-mail: medycynapracy@polmed.pl,
a następnie Polmed S.A. oddzwania do pacjenta z wyznaczonym terminem).

Badania rentgenowskie są przeprowadzane w Centrum Medycznym POLMED,
przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych
podczas rejestracji telefonicznej: 61 639 73 71, 61 639 73 72.

W przypadku braku odpowiedzi na połączenie telefoniczne, w celu zarejestrowania się na badanie rentgenowskie, można dzwonić na infolinię, która przyjmie zgłoszenie do realizacji.
Infolinia: 801 033 200, 58 775 95 99 (z tel. kom.)Badania laboratoryjne (podstawowe i specjalistyczne) są wykonywane w niżej wymienionych punktach diagnostycznych:

Centrum Medyczne POLMED S.A.


ul. Górecka 1, Poznań, budynek Skallar Office Center
tel. 61 639 73 71/72
pon. 6.30 – 20.00
wt. – pt. 7.30 – 20.00

DIAGNOSTYKA

Al. Solidarności 36, Poznań
tel: 61 647 77 40
pon.-pt. 7:00 – 18:00,
sob. 7:00 – 13:00

Opolska 58, Poznań
tel: 663 680 240
pon. 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
wt. – pt. 8:00 – 12:00

ALAB

ul. Lwa 7, Poznań
tel.: 61 877 93 45
pon. – pt. 8:00 – 10:00

ul. Grochowska 110, Poznań
tel. 61 861 84 90
pon. – pt. 7:30 – 10:00

Os. B. Chrobrego 18, Poznań
tel. 504 233 132
pon. – pt. 8:00 – 11:00

ul. Blacharska 2, Poznań
tel. 61 887 92 13
wt. , czw.  7:30 – 11:00

ul. 28 czerwca 1956 nr 194, Poznań
tel. 61 831 15 58
pon. – pt. 7:15 – 16:00,
sob. 8:00 – 13:00;

Laboratorium Analiz Medycznych

Przychodnia Lekarska UAM (Unimedyk), Poznań
ul. Grunwaldzka 6
tel.  61 829 11 11
61 829 11 03
pon., śr., pt. 8:00 – 9:00

Przychodnia Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
ul. Towarowa 53 
tel. 61 854 38 08
wt., czw. 8:00 – 9:00

Przychodnia Lekarska Politechniki Poznańskiej (Poligród), Poznań
ul. Jana Pawła II 26 
tel. 61 875 02 71
wt., czw. 8:00 – 9:00

Przychodnia Medycyny Pracy, Poznań
ul. Przemysłowa 11
tel. 61 835 22 01
pon., śr., pt. 8:30 – 10:00

Laboratorium Analiz Medycznych, Poznań
ul. Piątkowska 94
tel. 61 846 65 18
pon. – pt. 7:00 – 11:00

DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE (BADANIA OCENIAJĄCE WIDZENIE ZMIERZCHOWE I ZJAWISKO OLŚNIENIA)


W związku z uchyleniem przepisów prawnych pracownik, który prowadzi samochód służbowy lub wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych nie ma obowiązku w ramach badań profilaktycznych, wykonania badań okulistycznych oraz badań oceniających widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
(Dz. U. 2017. 250 j.t.).


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.