Badania sanitarno – epidemiologiczne

Uprzejmie informujemy, że badania do celów sanitarno-epidemiologiczne będą przeprowadzane w ramach badań profilaktycznych, tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy wystąpi u pracownika podejrzenie działania czynnika chorobotwórczego w trakcie wykonywania pracy. 
Obecnie brak jest podstaw prawnych do wykonywania obowiązkowych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkich pracowników uczelni.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1384) – uchylony.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939) - nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191) - nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna.
  4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 947).

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.