Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Pracownik może otrzymać dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, jeżeli w procesie pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.

Dodatek przyznawany jest zgodnie z Regulaminem przyznawania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, stanowiącym załącznik nr 14a do zarządzenia nr 274/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.