Instrukcje bhp i znaki bezpieczeństwa


Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Instrukcje, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.
Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji
i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substancji i preparatów.

Przykładowe instrukcje bhp:
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • instrukcja postępowania na wypadek pożaru
 • instrukcja bhp przy obsłudze komputera i drukarki

Znaki ewakuacyjne, np.:
 • wyjście ewakuacyjne,
 • kierunek drogi ewakuacyjnej.

Znaki ostrzegawcze, np.:
 • ostrzeżenie o niebezpieczeństwie,
 • ostrzeżenie przed zagrożeniem biologicznym.
 
Znaki informacyjne, np.:
 • prysznic bezpieczeństwa,
 • apteczka udzielania pierwszej pomocy.

Znaki nakazu, np.:
 • nakaz stosowania ochrony oczu,
 • nakaz stosowania ochrony rąk.

Znaki zakazu, np.:
 • zakaz palenia tytoniu,
 • nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.