Maszyny i inne urządzenia techniczne


Używane w pracy maszyny i inne urządzenia techniczne muszą uwzględniać zasady ergonomii oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności chronić pracownika przed:
 • urazami,
 • działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • porażeniem prądem elektrycznym,
 • nadmiernym hałasem
 • działaniem drgań mechanicznych i promieniowania,
 • szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.
Każda maszyna, inne urządzenie techniczne i narzędzie pracy, w które są wyposażone stanowiska pracy w zakładzie pracy muszą posiadać znak CE.
Niedopuszczalne jest wyposażanie laboratoriów, warsztatów i pracowni specjalistycznych w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach.
Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

Minimalne wymagania w dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy:
 • odpowiednie oświetlenie dla miejsca pracy i wykonywanych czynności,
 • elementy sterownicze powinny być widoczne, łatwe do zidentyfikowania, usytuowane poza strefami zagrożenia,
 • elementy sterownicze służące do całkowitego zatrzymania maszyny oraz niektórych części maszyn,
 • urządzenie do awaryjnego zatrzymania "stop",
 • osłony i urządzenia ochronne przed elementami ruchomymi,
 • urządzenia ostrzegawcze,
 • prace konserwacyjne dopuszczalne podczas postoju oraz poza strefami zagrożenia,
 • udokumentowana kontrola maszyn,
 • napisy informacyjne i instrukcje obsługi.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.