Prace szczególnie niebezpieczne

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników UAM

 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace określone jako szczególnie niebezpieczne o zwiększonym zagrożeniu dla życia lub zdrowia pracowników lub wykonywane w utrudnionych warunkach.
 2. Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zapewnia się:
  1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami osób wyznaczonych w tym celu;
  2. odpowiednie środki zabezpieczające;
  3. instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
   • imienny podział pracy,
   • kolejność wykonywania zadań,
   • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
  4. dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Do prac szczególnie niebezpiecznych należą:

Lp. 
Rodzaj prac, stanowiska
Jednostki organizacyjne
1.
Prace remontowo-budowlane prowadzone bez wstrzymania pracy na danym obiekcieCollegium Heliodori Święcicki
2.
Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych:


1. czynnik chemiczny: pracownicy naukowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni
a) substancje i mieszaniny niebezpieczne,
Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych, Wydziału Fizyki,
CNBM, WCZT, BU, Stacje Naukowe
b) czynnik rakotwórczy lub mutagenny (kat. 1A lub 1B),Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych, Wydziału Fizyki,
CNBM, WCZT, BU
c) chemia budowlana, konserwatorzy, robotnicy gospodarczy, porządkowe
d) środki czystości,konserwatorzy, robotnicy gospodarczy, porządkowe
2. czynnik fizyczny (promieniowanie jonizujące),Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych, Wydział Fizyki
3. czynnik biologiczny (3 lub 4 grupa zagrożenia)   Wydział Biologii
 3.Prace na wysokości powyżej 1 metrakonserwatorzy, porządkowe,
pracownicy biurowi, pracownicy biblioteki
 4.Prace prowadzone w wykopach głębszych niż 1 metr
Wydział Historyczny,
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
 5.Prace podwodne na małych i średnich głębokościach
Wydział Biologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Collegium Polonicum w Słubicach
 6.Prace spawalniczeWarsztaty Konserwacyjno-Naprawcze,
Warsztaty Wydziału Fizyki
 7.Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętychkonserwatorzy, robotnicy gospodarczy, Warsztaty Konserwacyjno-Naprawcze
 8.Prace związane ze stosowaniem środków ochrony roślin
Brygada ds. zieleni Collegium Biologicum,
Ogród Botaniczny, robotnicy gospodarczy

*Uwaga:
Materiały i opracowania dotyczące regulaminów, instrukcji i procedur wykonywania prac niebezpiecznych dostępne są na Portalu pracownika - Inspektorat BHP.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.