Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

 środki ochrony indywidualnej

 

Środki ochrony indywidualnej to środki przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Zalicza się do nich odzież ochronną oraz środki ochrony: kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem pracownika z wysokości oraz środki izolujące cały organizm.

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach:

  • kiedy nie można uniknąć zagrożenia lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.
  • kiedy wynika to z kart charakterystyk stosowanych substancji niebezpiecznych, instrukcji bezpiecznej pracy.
Pracodawca nie dopuści pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danych stanowiskach pracy oraz bez odpowiedniego przeszkolenia w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami. Szkolenie, o którym mowa, w ramach instruktażu stanowiskowego przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika przed dopuszczeniem do pracy nowozatrudnionego pracownika. Fakt odbycia szkolenia potwierdza karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stanowiska te oznakowane są znakami nakazu znaki nakazu BHP


Znaczenie znaków graficznych umieszczonych na środkach ochrony indywidualnej

znaki graficzne umieszczone na środkach ochrony indywidualnej

Pracownik zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoba kierująca pracownikami lub kierownik badań po uwzględnieniu zagrożeń występujących na stanowisku pracy lub charakteru pracy, dobiera rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwie roboczego, w oparciu o tabelę norm stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

WYDZIAŁ BIOLOGII
WYDZIAŁ CHEMII
WYDZIAŁ FIZYKI
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY
PRACOWNICY BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH
CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
CENTRUM ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ I PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
OGRÓD BOTANICZNY
SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
STACJA EKOLOGICZNA W JEZIORACH
Z-CY KANCLERZA
DZIAŁ INWENTARYZACJI
DZIAŁ GŁÓWNEGO INŻYNIERA DS. APARATURY NAUKOWEJ I ZAOPATRZENIA LABORATORYJNEGO
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
DZIAŁ TECHNICZNY/ DZIAŁ INWESTYCJI
INSPEKTORAT BHP
ZAKŁAD GRAFICZNY
WARSZTATY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE
PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWIKÓW
BUDYNKI DYDAKTYCZNE, DOMY AKADEMICKIE I STUDENCKIE OŚRODKI WYPOCZYNKOWE I DOMY PRACY TWÓRCZEJ
OBIEKTY SPORTOWE
PŁYWALNIA UNIWERSYTECKA

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.