Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej


Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Dostarczone pracownikowi środki ochrony indywidualnej muszą zachować przez cały okres swej eksploatacji właściwości ochronne i użytkowe.

Pracownik zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem.

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze powinny być użytkowane przez pracownika do czasu utraty cech ochronnych określonych przez producenta lub do upływu okresu ich używalności.

Pracownikom, pobierającym odzież roboczą, przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zgodnie z zarządzeniem nr 450/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 października 2015 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zawarte są w załączniku nr 1 450/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 października 2015 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

 

  

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.