Wypadek studenta

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i kształcenia, rektor analizuje okoliczności i przyczyny wypadków związanych z pracą lub kształceniem w uczelni.

Osoba będąca świadkiem wypadku studenta, ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu studentowi, a następnie poinformowania o wypadku Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na druku zawiadomienie o wypadku studenta.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.