Wypadek w drodze do i z pracy

Za wypadek w drodze do lub z pracy uważa się:
  • zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub
    z miejsca wykonywania zatrudnienia jeśli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana,
  • gdy wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  • zwykłego spożywania posiłków,
  • odbywania nauki lub studiów.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie
o wypadku swojego przełożonego.
Przełożony poszkodowanego pracownika, po otrzymaniu informacji o wypadku, zawiadamia Inspektorat BHP.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonuje się
w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy w przeciągu 14 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.