Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim:

 1. porozumienie stron – umowa o pracę / mianowanie
  1. Wniosek pracownika o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron wraz z podaniem daty rozwiązania
  2. opinia bezpośredniego przełożonego
  3. opinia Dziekana
 2. wypowiedzenie pracownika – umowa o pracę / mianowanie
  1. pismo pracownika o wypowiedzeniu stosunku pracy wraz z podaniem daty rozwiązania
  2. opinia bezpośredniego przełożonego
  3. opinia Dziekana
 3. wypowiedzenie zakładu pracy
  1. mianowanie
   1. (art. 125 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym)
    1. wniosek Dziekana
    2. zgoda właściwej Rady Wydziału lub Senatu jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w innej niż wydział jednostce organizacyjnej
   2. (art. 124 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym)
    1. Rektor podejmuje decyzję bez wniosku jednostki
  2. umowa o pracę
   1. wniosek Dziekana
   2. opinia bezpośredniego przełożonego

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.