Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy na podstawie mianowania z nauczycielem akademickim

 1. Etap 1
  1. Wniosek Dziekana o wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu
 2. Etap 2  
  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie zainteresowanego kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
  2. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
  3. Wniosek Dziekana
  4. Opinia właściwej Rady Wydziału
  5. Opinia bezpośredniego przełożonego
  6. Kwestionariusz osobowy (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  7. Życiorys (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  8. Kserokopie dyplomów (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  9. Oświadczenie pracownika  o podstawowym  miejscu pracy
  10. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
  11. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej  lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę poza UAM (zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 75/2008/2009)

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.