Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy na podstawie mianowania z nauczycielem akademickim

  1. Etap 1
    1. Wniosek Dziekana o wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu
  2. Etap 2  
    Wymagane dokumenty:
    1. Podanie zainteresowanego kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
    2. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
    3. Wniosek Dziekana
    4. Opinia właściwej Rady Wydziału
    5. Opinia bezpośredniego przełożonego
    6. Kwestionariusz osobowy (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
    7. Życiorys (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
    8. Kserokopie dyplomów (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
    9. Oświadczenie pracownika  o podstawowym  miejscu pracy
    10. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku jeśli pracownik nie był poprzednio zatrudniony w UAM)
    11. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej  lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę poza UAM (zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 75/2008/2009)

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.