Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z nauczycielem akademickim

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie zainteresowanego kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
 2. Wniosek Dziekana  lub kierownika jednostki
 3. Opinia bezpośredniego przełożonego
 4. Opinia właściwej Rady Wydziału
 5. Kwestionariusz osobowy
 6. Życiorys
 7. Kserokopie dyplomów
 8. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy
 9. Oświadczenie o podstawowym  lub dodatkowym miejscu pracy
 10. Fotografia
 11. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej  lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę poza UAM (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 75/2008/2009)
Procedura:
 1. złożenie dokumentacji w DKiO (najpóźniej 30 dni przed planowaną datą zatrudnienia)
 2. uzyskanie decyzji Prorektora
 3. wydanie przez DKiO karty obiegowej i skierowania na badania wstępne do lekarza zakładowego
 4. uzyskanie zdolności do pracy oraz wstępne szkolenie bhp jest warunkiem koniecznym dopuszczenia pracownika do pracy.
 5. przygotowanie dokumentacji przez DKiO

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.