Urlop zdrowotny (obowiązuje od 1.10.2014 r.)

  1. Urlop przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w uczelni.
  2. Na podstawie złożonego wniosku nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu, zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego, Rektora wystawia uprawnionemu nauczycielowi skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy.
  3. Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie lekarskie na podstawie dokumentów z przebiegu dotychczasowego leczenia, które przedstawia pacjent, badania własnego oraz ewentualnych badań zleconych u specjalistów.
  4. W całym okresie zatrudnienia jako nauczyciel akademicki przysługuje roczny urlop zdrowotny.
  5. Jeżeli urlop udzielany jest w części, prawo do jego następnej części nabywa się po trzech latach od ukończenia ostatniego urlopu.
  6. W czasie korzystania z takiego urlopu nauczyciel akademicki nie może wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.