Karty pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Karty pracy tworzone są dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w systemie Uniwersyteckiego Systemu Kart Pracy (https://uskp.amu.edu.pl/).
 2. Należy ściśle przestrzegać terminów zamykania kart pracy
  do 22 - go każdego miesiąca dla pracowników administracji i technicznych,
  do 1 - go  każdego miesiąca (o ile nie ma innych informacji przesłanych e-mailem z Działu Kadr i Organizacji o wcześniejszym dostarczeniu) dla pracowników bibliotecznych i obsługi.
 3. Karty pracy dla pracowników obsługi należy również do 1 - go każdego miesiąca dostarczyć do Działu Kadr i Organizacji w wersji papierowej wydrukowane z systemu USKP po zamknięciu kart pracy.
 4. Karty pracy należy wypełniać na podstawie list obecności, które powinny być zgodne z harmonogramem.
 5. Wypełnianie kart pracy szczegółowo omówione jest w instrukcji wypełniania zamieszczonej na pierwszej stronie po zalogowaniu się do systemu USKP.
 6. Harmonogram czasu pracy należy zaplanować poszczególnym pracownikom zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Szczegółowa informacja dotycząca norm czasu pracy zawarta jest w Informacji o czasie pracy umieszczonej w dokumentach Działu Kadr i Organizacji. Każda poprawka wprowadzona na karcie pracy powinna być zaparafowana przez kierownika.
 7. Wszystkie karty pracy powinny być podpisane, a także powinny być wyjaśnione nadgodziny dla pracowników obsługi (poza pracownikami portierni, recepcji i szatni) w komentarzu w systemie USKP.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.