Premia

 1. Premia naliczana jest dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i jest premią uznaniową zgodnie z Regulaminem Premiowania.
 2. Terminy składania wniosków:
  • do 10 - tego każdego miesiąca dla pracowników administracyjnych i technicznych,
  • do 1 - go  każdego miesiąca (o konieczności  wcześniejszego dostarczenia wniosków zawiadamia DKiO drogą mailową) dla pracowników bibliotecznych i obsługi (dla pracowników obsługi wnioski premiowe składane są razem z kartami pracy).
 3. We wnioskach premiowych należy uwzględniać nieobecności związane z okresami nieobecności spowodowanej chorobą oraz urlopami bezpłatnymi, macierzyńskimi i wychowawczymi. We wnioskach premiowych obsługi należy również uwzględniać godziny przepracowane ponad normę pracownika.
 4. W przypadku nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby premię pozostałą z funduszu można przydzielić innemu pracownikowi, w danej grupie pracowniczej, jak również pracownikowi z innej grupy.
 5. Wniosek premiowy musi być podpisany przez kierownika, a w razie jego dłuższej nieobecności przez osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.
 6. W przypadku wnioskowania o dodatkową premię należy skierować pismo z uzasadnieniem do:
  • Kanclerza - dla pracowników administracyjnych i technicznych,
  • Zastępcy Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych  - dla pracowników bibliotecznych i obsługi.
 7. W przypadku nieprzyznania premii należy skierować pismo z wyjaśnieniem do:
  • Kanclerza - dla pracowników administracyjnych i technicznych,
  • Zastępcy Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych - dla pracowników bibliotecznych i obsługi.
 8. Wszelkie poprawki dokonywane na wnioskach premiowych należy poprawić poprzez skreślenie i zaparafowanie.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.