Wnioski o emeryturę lub rentę

Pracownicy UAM mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika DKiO w przygotowywaniu wniosku do ZUS o przyznanie emerytury lub renty. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu - pok. 205 Coll Minus tel. 829 44 23
Dokumenty potrzebne do opracowania wniosku:
  1. Dokument potwierdzający  tożsamość
  2. NIP
  3. Numer konta
  4. Decyzja o ustaleniu kapitału początkowego (dot. osób urodzonych do 31.12.1998 r.)
  5. Oryginały świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (dot. osób, które nie mają ustalonego kapitału początkowego ur. do 31.12.1948 r.)
  6. Książeczka wojskowa
  7. Akty urodzenia dzieci (dot. osób, które korzystały z urlopów wychowawczych)
  8. Zaświadczenia z Urzędu Pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  9. Zaświadczenie o studiach ukończonych na innej niż UAM uczelni
  10. Zaświadczenie o zarobkach z innych zakładów pracy -Rp7

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.