Zgłaszanie oraz udokumentowanie zmian

W Dziale Kadr i Organizacji należy zgłaszać następujące zmiany dotyczące danych osobowych oraz kwalifikacji zawodowych:
 1. zmiana nazwiska,
 2. zmiana adresu,
 3. zmiana dowodu osobistego,
 4. zmiana NIP,
 5. nabycie prawa do emerytury lub renty,
 6. uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 7. zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia społecznego,
 8. uzyskanie:
  1. tytułu naukowego profesora (akt nadania tytułu przez Prezydenta RP),
  2. stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego (wyciąg z Rady Wydziału oraz dyplom),
  3. dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  4. świadectwa dojrzałości,
  5. innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.
 9. podjęcie/zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę (dot. nauczycieli akademickich)

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.