Inne programy badawcze i współpraca z jednostkami gospodarczymi

 

 

 

  • II edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodych doktorów, doktorantów i specjalistów do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei.
Celem Programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin nauki na rzecz rozwoju i modernizacji Polski oraz wsparcia merytorycznego Kancelarii Prezydenta RP. Celem jest również umożliwienie uczestnikom Programu praktycznego wykorzystania własnych kompetencji i doświadczeń w ramach Kancelarii Prezydenta RP.
Aplikacje należy składać do 10 maja 2013 roku. Dodatkowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej  http://www.prezydent.pl/kancelaria/laboratorium-idei/aktualnosci/art,5,rusza-ii-edycja-prezydenckiego-programu-eksperckiego.html.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prezydenta RP - elektronicznie: laboratorium.idei@prezydent.pl lub telefonicznie: 22 695 11 89 (w godz. 14.30-17.00).


  • Program Samsung Global Research Outreach


Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) zaprasza do wzięcia udziału w programie Samsung Global Research Outreach (GRO). Celem tego programu, skierowanego do najlepszych uniwersytetów z całego świata jest nawiązanie współpracy z naukowcami, którzy chcieliby podzielić się wynikami swoich innowacyjnych badań z Samsung Electronics oraz uzyskać dla nich wsparcie finansowe. Wybrane projekty zostaną nagrodzone rocznymi grantami w wysokości od 50 000 do 100 000 USD. W uzasadnionych przypadkach wysokość grantu może zostać zwiększona, a okres dofinansowywania przedłużony nawet do 3 lat.
Termin wysłania wniosków mija 24 maja 2013 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu GRO dostępne są w załączonym dokumencie.

 

 

  • Program stypendialny Grupy L’Oreal dla młodych kobiet naukowców

 

Polska filia Grupy L’Oreal  prowadzi program stypendialny dla młodych kobiet-naukowców. Jego celem jest promocja kobiet i ich osiągnięć zawodowych praz popularyzacja nauki w szerokich kręgach społeczeństwo.  Wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien przekraczać 35 lat w przypadku doktorantek, a 45 lat - w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną. O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań. Wysokość rocznych stypendiów wyznaczona została na 27.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku doktorantek i 32.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku badaczek, będących na etapie pracy habilitacyjnej.
Dziedziny badań naukowych, w których przyznawane będą stypendia obejmują nauki o życiu. Stypendia przyznawane będą na okres 1 roku dwóm doktorantkom oraz trzem badaczkom kończącym pracę habilitacyjną.
Termin nadsyłania wniosków 2 kwietnia - 31 maja 2013 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem: 31 lipca 2013 r.
Wniosek o stypendium z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres przewodniczącej Jury: prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG&AMG, ul Kładki 24, 80-822 Gdańsk, z dopiskiem „L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki” oraz w formie elektronicznej (bez załączników) na adres lojkowska@biotech.ug.gda.pl

Regulamin konkursu: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/download/REGULAMIN_LOreal_dla_Kobiet_i_Nauki_2013.pdf
Link do strony z formularzami wniosków: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.