Opiniowane wnioski

Posiedzenie w dniu 4 lipca br.

Opiniowane wnioski:

1. "System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną (SelFind)". Wnioskodawca: Pan prof. dr hab. Zbigniew Woźniak . Uchwała  nr 8/2016/2017.

2.  "Długofalowa ocena związku reaktywności fizjologicznej i emocjonalnej w sytuacji stresu psychospołecznego z biologicznym rozwojem dzieci w wieku wczesnoszkolnym". Wnioskodawca: Pani mgr Joanna Ratajczak.

3. "Testowanie umiejętności prozodycznych dzieci". Wnioskodawca: Pani dr Joanna Śmiecińska. Uchwała nr 9/2016/2017.  

Posiedzenie w dniu 19 czerwca br.

Opiniowane wnioski:

  1. "Długofalowa ocena związku reaktywności fizjologicznej i emocjonalnej w sytuacji stresu psychospołecznego z biologicznym rozwojem dzieci w wieku wczesnoszkolnym". Wnioskodawca: Pani mgr Joanna Ratajczak.
  2. "Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym tDCS na widzenie obuoczne: stabilność fiksacji, ruchy oczu i stereopsję u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego i dysleksją". Wnioskodawca: Pani dr Anna Przekoracka-Krawczyk.

 

Posiedzenie w dniu 22 maja br.

Opiniowany wniosek:

1. "The origin of exogenous ERP components. Pochodzenie zewnętrznych komponentów potencjałów wywołanych".Wnioskodawca Pani mgr Monika Wojtczak-Kwaśniewska. Uchwała nr 4/2016/2017.

 

Posiedzenie w dniu 28 kwietnia br
Opiniowane wnioski:

1. "Elektrofizjologiczne badania aktywności korowej związanej z wergencyjnymi ruchami oczu".Wnioskodawca Pani dr Anna Przekporacka-Krawczyk 

2. "Ultrasonograficzne badania wpływu wybranych czynników na długość gałki ocznej oraz na wynik pomiaru". Wnioskodawca Pani dr Magdalena Grajek. Uchwała nr 6/2016/2017.

3. "Pomiary ultrasonograficzne gałki ocznej - wpływ niektórych czynników na zmiany wielkości i długości oka". Wnioskodawca Pani dr Magdalena Grajek. Uchwała nr 5/2016/2017

4. "Detekcja uwagi słuchowej na podstawie sygnałów EEG w zmiennych warunkach akustycznych i sygnałowych". Wnioskodawca Pana prof. dr hab. Aleksander Sęk. Uchwała nr 7/2016/2017

 

Posiedzenie w dniu 13 marca 2017 roku 
Wnioski opiniowane:
  1. "Ustalenie wpływu systematycznego treningu fonetycznego w języku obcym na jakość przetwarzania języka". Wnioskodawca: Pan mgr Bartosz Brzoza. Uchwała nr 3/2016/2017
  2. "Długofalowa ocena związku reaktywności fizjologicznej i emocjonalnej w sytuacji stresu psychospołecznego z biologicznym rozwojem dzieci w wieku wczesnoszkolnym". Wnioskodawca: Pani mgr Joanna Ratajczak.
  3. "Badanie depozytu filmu łzowego pod skleralnymi (twardówkowymi) soczewkami kontaktowymi oraz jego wpływu na zmiany parametrów tkanek przedniego odcinka oka mierzonych za pomocą Optycznej Koherentnej Tomografii (OCT), topografii rogówki, aberrometrii oraz mikroskopii spekularnej". Wnioskodawca: Pani mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak. Uchwała nr 2/2016/2017

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.