Nagrody i stypendia

 

•    16 edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Termin złożenia wniosku : 19 czerwca

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.polityka.pl/stypendia

 

•    Nagroda Prezesa Rady Ministrów  za działalność naukową, naukowo -techniczną  lub artystyczną
Termin  złożenia wniosku : 31 stycznia lub 28 lutego ( w przypadku osób, którym stopień naukowy  został nadany w miesiącu grudniu poprzedniego roku)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
(Dz.U. z 2011 r. Nr 196, poz.1163)


http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/196/1163/1


•    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za wybitne osiągnięcia naukowe  oraz naukowo – techniczne.
Termin złożenia wniosku : 31 marca
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 6)


http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/6/1

•    Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
Termin złożenia wniosku : 31 marca
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2010 r. Nr 179, poz. 1204)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/179/1204/1

•    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.  
Termin złożenia wniosku : 31 marca
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2011 r.  Nr 191, poz. 1136)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/191/1136/1

•    Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską lub doktorską.


Termin złożenia wniosku :  15 listopada


http://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-za-prace-magisterskie-i-doktorskie,p,181,182.html

•    Stypendia dla młodych twórców  oraz Nagrody Artystyczne i Naukowe Miasta Poznania.


Termin złożenia wniosku :  30 kwietnia


http://www.poznan.pl/mim/main/stypendia-dla-mlodych-tworcow-i-badaczy,p,284,285.html

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.