Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNiSW ogłosiło VIII edycję konkursu w ramach programu MNiSW „DIAMENTOWY GRANT”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

  1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

warunki konkursu oraz zasady oceniania wniosków: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Termin składania wniosków w MNiSW mija 31 stycznia 2019 r.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie  do 31 października  2018 r.  Wnioski należy złożyć w Dziale Nauki i Programów Krajowych do dnia 24 stycznia 2019 r.

 

•    Duża infrastruktura badawcza - inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
      http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/200/1324/1
      termin składania wniosków : 31 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym ma być przyznana dotacja

•   Inwestycje budowlane  służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
      http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/209/1379/1
      termin składania wniosków : 31 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym ma być przyznana dotacja

 

 

 

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.