Aktualności - DPE - wszystkie

Marie Skłodowska-Curie
Wiadomość, opublikowana 02-07-2014
Nowe możliwości pozyskania środków europejskich w konkursach grantowych w celu podniesienia potencjału badawczego naszych jednostek, m.in. poprzez programy mobilnościowe obejmujące pracowników naukowo-badawczych. Więcej...
ERA Chairs - Horyzont 2020
Wiadomość, opublikowana 02-07-2014
Nowe możliwości pozyskania środków europejskich w konkursach grantowych w celu podniesienia potencjału badawczego naszych jednostek, m.in. poprzez programy mobilnościowe obejmujące pracowników naukowo-badawczych. Więcej...
NCBR ogłosiło konkurs 4.1.1 POKL
Wiadomość, opublikowana 23-06-2014
Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ponownie ogłosiło konkurs zamknięty na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu.
Wydarzenie, trwa od 24-06-2014 do 25-06-2014
W dniach 24-25 czerwca 2014 r. (wtorek-środa) w godz. 9:15-15:30 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (Budynek H, sala 1.54, przy ul. Rubież 46 H) odbędzie się szkolenie pt.: "Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu." Więcej...
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 roku
Wiadomość, opublikowana 06-06-2014
Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 377) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej. Więcej na stronie MNiSW . Więcej...
Nauka warta Zachodu! Korzyści z udziału w projektach międzynarodowych
Wydarzenie, rozpoczyna się 17-06-2014
Spotkanie planowane na 17 czerwca 2014 r. zostało niestety odwołane. Jeśli zostanie ustalony inny termin tego wydarzenia powiadomimy Państwa o tym na naszej stronie.
Więcej...
Horyzont 2020 - poznaj portal uczestnika i inne serwisy!
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-06-2014
W dniu 12 czerwca 2014 r. (czwartek), w godz. 10:00-13:30, w sali 207 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10, odbędą się warsztaty pt.: "Poznaj portal uczestnika i inne serwisy!". Więcej...
Wpływ zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację projektów
Wiadomość, opublikowana 22-05-2014
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30 tys. euro. Komentarz NCBR dotyczący wpływu zmiany w ustawie na wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego znajdą Państwo poprzez link. Więcej...
Nowe wytyczne POKL
Wiadomość, opublikowana 21-05-2014
Od 1 maja br. zaczęły obowiązywać nowe wytyczne „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’ (w zał.). Na str. 35 zmienił się zapis dot. 240 godz. pracy miesięcznie. Wcześniej dot. on pracy w ramach wszystkich projektów NSR) (TJ. np. POKL, POIG, POIiŚ). Teraz natomiast wlicza się tu również podstawowe zatrudnienie u benficjenta, tj. etat w UAM. Więcej...
Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-06-2014 , godz. 12:02
W dniu 6 czerwca 2014 r. (piątek), w godz. 9:15-13:30 w Centrum Biologii Medycznej, sala 1016, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Rokietnikciej 8, odbędzie się szkolenie pt.: "Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych". Więcej...
Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 05-06-2014
W dniu 5 czerwca 2014 r. (czwartek), w godz. 8.45-15.30, w sali 2009 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, odbędzie się szkolenie pt.: "Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020". Więcej...
„Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych”
Wydarzenie, trwa od 24-04-2014 do 25-04-2014
Zapraszamy na warsztaty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu pt.: „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych”, które odbędą się w dniach 24-25 kwietnia 2014 r. (czwartek-piątek), w godz. 9:00-15:30, w siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego,w sali 1.54, przy ul. Rubież 46 H. Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.