Aktualności - DPE - wszystkie

Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu.
Wydarzenie, trwa od 16-09-2015 do 17-09-2015
W dniach 16-17 września 2015 r. (środa-czwartek), w godz. 9.15-15.30, w sali 56 budynku C Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ulicy Rubież 46 w Poznaniu, Regionalny Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie przygotowujące do skutecznego aplikowania o środki Programu Horyzont 2020. Więcej...
Konkurs dotyczący organizacji wydarzeń kulturalnych
Wiadomość, opublikowana 21-08-2015
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 na wydarzenia kulturalne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Więcej...
Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych skierowany do młodych naukowców
Wiadomość, opublikowana 20-08-2015
Do 17 listopada 2015r. można aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Granty przewidują wsparcie rozwoju kariery młodych, utalentowanych naukowców, znajdujących się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań. Więcej...
Poszukiwani są partnerzy do realizacji projektu „Geneza – Strategie równości płci w instytutach"
Wiadomość, opublikowana 18-08-2015
Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa" - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci" (H2020-GERI-4-2015). Więcej...
Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-09-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu w dniu 18 września 2015 r. (piątek), w godz. 9.15-14.00 w sali nr 6 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2. Więcej...
Konkurs na dofinansowanie projektów w programie „Studiujesz? Praktykuj!”
Wiadomość, opublikowana 14-08-2015
W dniu 11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.  Więcej...
Rekrutacja ciągła (do wyczerpania miejsc) na zagraniczne staże postdoktorskie
Wiadomość, opublikowana 24-07-2015
W związku z wolnymi miejscami na 2-miesięczne zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) w projekcie "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Kwalifikacyjna ogłasza nabór ciągły (do wyczerpania limitu miejsc). Więcej...
Granty w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie i nie tylko
Wiadomość, opublikowana 03-07-2015
Zachęcamy do składania wniosków w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, które umożliwiają realizacje projektów badawczo-szkoleniowych, oferując jednocześnie atrakcyjne możliwości rozwoju kariery zawodowej i wymianę wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Więcej...
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych
Wiadomość, opublikowana 26-06-2015
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych. Konkurs ten ma charakter pilotażowy. Jednym z jego celów jest wypracowanie najbardziej efektywnej metody wspierania innowacji społecznych w Polsce, tak aby w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020, doprowadzić do trwałej poprawy jakości usług społecznych. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
Wydarzenie, trwa od 23-06-2015 do 24-06-2015
Osoby zainteresowane udziałem w projektach zakładających współpracę międzynarodową, finansowanych z programu ramowego Horyzont 2020, zapraszamy do udziału w szkoleniu W dniach 23-24 czerwca 2015 r. (wtorek-środa), w godz. 9.15-15.30, w sali 1.54 Budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Rubież 46 H, w Poznaniu. Więcej...
PO WER - spotkania informacyjne w NCBiR
Wiadomość, opublikowana 03-06-2015
Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje w dniach 15 i 16 czerwca br. spotkania informacyjne, dotyczące konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz 1/ANTP/POWER/3.4/2015, ogłoszonych 20 maja 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przy tej okazji informujemy o możliwości śledzenia tych spotkań on-line. Więcej...
Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-06-2015 , godz. 9:15
Zapraszamy na szkolenie w dniu 19 czerwca 2015 r. (piątek), w godz. 9.15-14.00 do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Budynek H, sala 1.54, przy ul. Rubież 46. Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.