Procedury zakupu biletów lotniczych

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługi związane z wyjazdami pracowników i studentów za granicę została zawarta umowa z biurem BLUE SKY TRAVEL Spółka z o.o. mającym siedzibę w Poznaniu, ul. Roosevelta 2. Oznacza to, że UAM jest zobowiązany do dokonywania zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych w ww. biurze.
W przypadku zakupu biletów lotniczych Biuro Blue Sky Travel jest zobowiązane do przedstawienia każdorazowo informacji o najkorzystniejszych  możliwych połączeniach do miejsca docelowego u różnych licencjonowanych przewoźników, uwzględniając również ofertę internetową tzw. "tanich przewoźników". Kupującemu przysługuje prawo porównania cen biletów lotniczych oferowanych przez BST z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura. Trzeba jednak podkreślić, że warunkiem dokonania zakupu biletów w innym biurze jest złożenie wcześniejszej rezerwacji w BTS, przed dokonaniem rezerwacji w innym biurze i otrzymanie zaświadczenia z BST o niemożności sprzedaży biletu w niższej cenie.

Blue Sky Travel działa jako agent i oferuje bilety lotnicze na wszystkich przewoźników dostępnych w systemie rezerwacyjnym oraz przeloty tzw. "tanimi liniami" na wyloty z portów lotniczych w Polsce a także z Berlina lub innych portów lotniczych za granicą. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z niższego standardu usług oferowanych przez "tanich przewoźników".

Zgodnie z § 3 umowy, BST pobiera następujące kwoty przy sprzedaży biletów lotniczych:
 • 9,- zł - bilety międzykontynentalne
 • 9,- zł - bilety w Europie i na Bliski Wschód
 • 9,- zł +  VAT- bilety krajowe
Nie są to jednak dodatkowe koszty zakupu biletów lecz opłaty stosowane przez wszystkich przewoźników (transaction fee) i tym samym przez wszystkich pośredników sprzedających bilety lotnicze. Stawki BST są dużo niższe od opłat pobieranych przez inne biura, które  wynoszą odpowiednio 130,-zł 95,-zł 50,- zł.

Tryb postępowania w przypadku zakupu biletu lotniczego obowiązujący w UAM:
 • Pracownik udający się służbowo za granicę powinien złożyć w DWZ formularz "Zgłoszenie wyjazdu za granicę" (dostępny na stronie www. w dziekanatach lub w DWZ). Jeśli bilet lotniczy jest finansowany ze środków uniwersyteckich, w rubryce źródło finansowania należy je określić, a w rubryce zgoda dysponenta uzyskać podpis osoby dysponującej tymi środkami.
 • Następnie osoba zainteresowana, osobiście lub za pośrednictwem DWZ, dokonuje wstępnego rozeznania lub rezerwacji w biurze BST. Na tym etapie można otrzymać z biura BST oświadczenie o cenie biletu, które mogłoby być podstawą do dokonania rezerwacji u innego agenta o ile cena na założoną wcześniej rezerwację w BST jest wyższa od oferowanej na to samo połączenie przez innego pośrednika. Natomiast BST powinien przeanalizować niższą ofertę i jeżeli nie ma możliwości obniżenia ceny biletu, pisemnie informuje o tym Uniwersytet, który tylko wtedy ma podstawę do rozpoczęcia procedury zakupu biletu w innym biurze.
 • Po zaakceptowaniu rezerwacji przez osobę zainteresowaną, DWZ dokonuje zakupu biletu w trybie określonym w umowie (§ 2).
 • W przypadku korzystania z "tanich przewoźników" osoba zainteresowana jest proszona o zaznaczenie w rozmowie z pracownikami DWZ lub BST, że o takie właśnie linie chodzi; w tym wypadku nie ma możliwości dokonywania wcześniejszej rezerwacji, bilet zgodnie z systemem sprzedaży, musi być wykupiony natychmiast, a cena zależy od momentu zakupu biletu (im wcześniej tym taniej).
 • Osoby zainteresowane zakupem biletów lotniczych proszone są o podanie numeru telefonu kontaktowego (najlepiej tel. komórkowy) .
 • Przy przelotach międzykontynentalnych rezerwacji należy dokonywać z dużym wyprzedzeniem, aby uzyskać najkorzystniejszą cenę. W takim przypadku osoba zainteresowana powinna odpowiednio wcześniej dokonać rezerwacji w BST lub zlecić to DWZ - zgłoszenie wyjazdu można dostarczyć najpóźniej do momentu zakupu biletu.
 • Nie będą rozpatrywane wnioski o zwrot kosztów podróży na bilet zakupiony w innym biurze lub w Internecie bez udokumentowania z BST  wskazującego, że bilet zakupiony w tym biurze byłby droższy.
 • Jeśli zakup w BST nie był możliwy, należy wyjaśnić z jakich przyczyn np. wyjazd razem z grupą z innych uczelni, zakup w trybie awaryjnym z powodu decyzji o nagłym wyjeździe  (weekend, okres świąteczny, biuro zamknięte).
 • Zakup poszczególnych świadczeń będzie możliwy tylko w przypadku wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów realizujących zadania programowe uniwersytetu. DWZ nie będzie realizował zakupu biletów dla członków rodzin lub osób trzecich

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.