Programy badawcze i edukacyjne

 1. Stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: www.nawa.gov.pl Stypendia dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych
 2. Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD): www.daad.pl


  Stypendia dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych

 3. Stypendia Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich (CEEPUS): http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm Stypendia dla studentów
 4. Stypendia GFPS stypendia dla www.gfps.plStypendia dla studentów oraz doktorantów
 5. Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl
 6. Stypendia Bawarskiego Ministerstwa Oświaty, Wyznań, Nauki i Sztuki: www.bayhost.de Dla absolwentów.
 7. Stypendia Fundacji Humboldta: www.avh.de Stypendia dla pracowników naukowych
 8. Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej: http://www.thekf.org/kf/ Stypendia dla pracowników naukowych
 9. Fundacja im. Macieja Nowickiego: Dla absolwentów ochrony środowiska: http://www.fundnowickiego.pl/
 10. Stypendia Wyszehradzkie: http://visegradfund.org/ Stypendia dla studentów
 11. Katolicki program wymiany akademickiej: www.kaad.de Stypendia dla doktorantów.
 12. Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/ Stypendia dla doktorantów oraz pracowników naukowych
 13. Stypendia Fundacji Mellona: http://www.mellon.org/


  Stypendia dla pracowników naukowych ze stopniem doktora

 14. Stypendia Fundacji Konrada Adenauera: Stypendia dla absolwentów oraz doktorantów http://www.kas.de/polen/pl/pages/3418/
 15. Fundacja z Brzezia Lanckorońskich
 16. Szwajcarskie stypendia SCIEX-NMS dla doktorantów: www.sciex.ch
 17. Stypendia Dr. Marii Zdziarskiej-Zaleskiej

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.