Szkolenie SUCTI (z internacjonalizacji i komunikacji międzykulturowej) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

logotypy

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) to projekt finansowany w ramach programu Erasmus + Partnerstwo strategiczne i koordynowany przez Uniwersytet Rovira i Virgilii w Tarragonie przy współuczesnictwie 6 innych uczelni, w tym UAM.

UAM jest jednym z partnerów projektu i odpowiadał m.in. za spotkanie projektowe w Poznaniu, którego celem było przeszkolenie przyszłych trenerów, którzy będą na swoich uczelniach prowadzić szkolenia z internacjonalizacji dla pracowników administracji.

SUCTI zakłada, że to właśnie pracownicy administracyjni są siłą napędową umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym. To właśnie ta grupa może zmienić, przyspieszyć i polepszyć jakość umiędzynarowienia całej uczelni wspierając w działaniach nauczycieli akademickich oraz studentów. Poprzez szkolenie z podstaw internacjonalizacji i komunikacji międzykulturowej pracownicy administracyjnie mają nabyć wiedzę i umiejętności, aby efektywnie wykonywać to zadanie.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

08.30 – 09.00  Wstęp do projektu SUCTI i ankieta projektowa
09.00 – 10.00
I Komunikacja międzykulturowa I

 • Czy ludzie są wszędzie tacy sami? Wprowadzenie do różnic międzykulturowych
 • Świadomość różnic kulturowych
 • Różne koncepcje kultury

10.00 – 10.15 przerwa kawowa 
10.15 – 11.45
II Komunikacja międzykulturowa II

 • Stereotypy i ich wpływ na komunikację
 • Czym jest komunikacja międzykulturowa
 • Postrzeganie czasu, budowania relacji oraz pracy w różnych kulturach

11.45 – 12.30 przerwa na lunch
12.30 – 14.00
III. Wstęp do internacjonalizacji

 • Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym?
 • Historia umiędzynarodowienia
 • UAM i dotychczasowe osiągnięcia w internacjonalizacji

 

Dzień 2

08.30 – 10.00
IV Światowe i lokalne trendy w umiędzynarodowieniu

 • trendy w szkolnictwie wyższym a strategia internacjonalizacji UAM
 • szkolnictwo wyższe za 5,10 i 15 lat

10.00 – 10.15 przerwa kawowa 
10.15 – 11.45
V Rankingi szkół wyższych

 • Polskie rankingi szkół wyższych
 • Światowe rankingi uczelni
 • Znaczenie rankingów

11.45 – 12.30 przerwa na lunch
12.30 – 13.30
VI Moja rola w drodzy do umiędzynarodowienia
13.30 – 14.00 Podsumowanie i ankieta projektowa


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.