Aktualności - nauka - wszystkie

Stypendium na Uniwersytecie Viadrina
Wiadomość, opublikowana 27-01-2020

Uniwersytet Europejski w Viadrinie oferuje 1 stypendium dla doświadczonego pracownika naukowego od 1 kwietnia 2020 do 30 września 2020 r. Wysokość stypendium wynosi 3.200 Euro na miesiąc.
Aplikacje należy nadsyłać do 15 lutego na adres mes@europa-uni.de.

Więcej...
Wykład otwarty
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-02-2020

Z wielką przyjemnością zapraszamy, po raz kolejny, na wykład z cyklu  "Frontiers in Chemistry", organizowany wspólnie przez Oddział Poznański PTChem i Wydział Chemii UAM w Poznaniu. Tym razem prof. dr hab. Maria Ziółek z Wydziału Chemii UAM wygłosi wykład zatytułowany "FASCYNUJĄCE KATALIZATORY NIOBOWE – spojrzenie z perspektywy czasu". Wykład odbędzie się 14 lutego 2020 roku, o godz. 9:30 w Auli Wydziału Chemii UAM w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8.

Więcej...
Konkurs Fundacji Liderzy Przemian
Wiadomość, opublikowana 22-01-2020

Fundacja Liderzy Przemian ogłasza kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu,Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2020/2021.

Więcej...
EIT Digital Master School
Wiadomość, opublikowana 22-01-2020

Program studiów magisterskich EIT Digital Master School to program, w ramach którego Student otrzymuje możliwość studiowania w dwóch różnych krajach (entry oraz exit university) kończąc z podwójnym dyplomem oraz certyfikatem EIT.

Więcej...
ETIUDA
Wiadomość, opublikowana 17-01-2020

Przypominamy także, że trwa nabór wniosków (do 16 marca 2020) w konkursie NCN - Etiuda 8.
Etiuda
to konkurs na stypendia doktorskie i skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.
Więcej informacji na stronie NCN:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

Więcej...
SONATINA
Wiadomość, opublikowana 17-01-2020

Przypominamy także, że trwa nabór wniosków (do 16 marca 2020) w konkursie NCN - Sonatina 4.
Sonatina
to konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. 
Więcej informacji na stronie NCN:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

Więcej...
„Wniosek ERC krok po kroku” - PAN
Wiadomość, opublikowana 17-01-2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach „Wniosek ERC krok po kroku” organizowanych przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Więcej...
Program LIDER
Wiadomość, opublikowana 17-01-2020

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków aplikacyjnych w XI edycji konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu LIDER.

Więcej...
OSTATNI KONKURS SWAFS W PROGRAMIE HORYZONT 2020
Wiadomość, opublikowana 17-01-2020

W grudniu ub.r. Komisja Europejska otworzyła ostatni w ramach programu Horyzont 2020 konkurs w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa). Planowany budżet konkursu to 63,2 mln euro. Opis wszystkich tematów konkursowych dostępny jest w Programie Pracy (tematy 2020) oraz na portalu Funding and Tender Opporunities. Wnioski można składać do 15 kwietnia.
https://www.kpk.gov.pl/?p=50753

Więcej...
III EDYCJA PROGRAMU POLSKIE POWROTY - NAWA
Wiadomość, opublikowana 17-01-2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór doIII edycji programu Polskie Powroty, który ma zachęcić polskich badaczypracujących na zagranicznych uczelniach do powrotu do kraju. Wnioskiprzyjmowane są do 31 marca. Celem Polskich Powrotów jest umożliwieniewyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nichzatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych czy instytutachbadawczych.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80201%2Cnawa-rozpoczela-nabor-do-iii-edycji-programu-polskie-powroty.html

Więcej...
Wykład dra Jaclyna Langa na Wydziale Matematyki i Informatyki
Wydarzenie, trwa od 29-01-2020 do 29-01-2020

W środę 29 stycznia 2020, o godzinie 12.00 w sali B1-37 Collegium Mathematicum UAM, w ramach Seminarium z Algebry, Geometrii i Arytmetyki wygłosi wykład dr Jaclyn Lang z uniwersytetu Paris XIII.

Więcej...
Stypendia Master 2
Wiadomość, opublikowana 16-01-2020

Ambasada Francji w Warszawie oferuje stypendia w programie Master 2. Są one skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master).

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.