Dział Zaopatrzenia


Komunikat Działu Zaopatrzenia
Wiadomość, opublikowana 13-12-2017

W związku z koniecznością zamknięcia roku w systemie Axapta uprzejmie informujemy, że zapotrzebowania z roku 2017 będą realizowane w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2018. Natomiast nowe zapotrzebowania z roku 2018 będą realizowane od 11.01.2018.

Więcej...
Komunikatu Działu Zaopatrzenia - inwentaryzacja
Wiadomość, opublikowana 26-05-2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu przeprowadzanej inwentaryzacji będą nieczynne magazyny:

Więcej...

Wszystkie wiadomości

Zadania

Dział Zaopatrzenia zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

 1. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zapotrzebowań i wniosków o Zamówienie Publiczne,
 2. dokonywanie bieżących zakupów materiałów dla jednostek organizacyjnych i magazynów UAM na podstawie umów na sukcesywne dostawy,
 3. realizacja składanych wniosków o Zamówienie Publiczne,
 4. pomoc w ustalaniu wartości zamówienia, potencjalnych dostawców oraz terminów realizacji i płatności,
 5. weryfikacja faktur, dotyczących bieżącej realizacji  umów na sukcesywne dostawy oraz wniosków o Zamówienie Publiczne, pod kątem zgodności ze złożonym zapotrzebowaniem, umową, a także z instrukcją o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 6. kontrola stanu realizacji umów na sukcesywne dostawy,
 7. realizacja zapotrzebowań na odzież ochronną, roboczą oraz środki czystościowe i higieny osobistej dla pracowników UAM zgodnie z zarządzeniem Rektora oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej ewidencji – kartoteki osobistego wyposażenia pracowników,
 8. prowadzenie gospodarki magazynowej (dokumentacji magazynowej),
 9. zarządzanie zapasami magazynowymi  w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki zapasami - analiza kształtowania się zapasów i przeciwdziałanie ich nadmiernemu powstawaniu,
 10. opracowywanie rocznych planów zaopatrzenia na podstawie zapotrzebowań poszczególnych jednostek organizacyjnych lub na podstawie realizacji umów z 12 m-cy,
 11. sporządzanie i składanie wniosków – do Działu Zamówień Publicznych - wraz ze specyfikacjami ilościowo-wartościowymi na sukcesywne dostawy towarów,
 12. bierze udział w pracach Komisji Przetargowych – sprawdzanie zgodności zaoferowanych produktów z ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 13. pomoc w zakresie aranżacji, wizualizacji pomieszczeń jednostek organizacyjnych UAM.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.