Dział Zaopatrzenia


Komunikat Sekcji Zakupów
Wiadomość, opublikowana 29-11-2019

W związku z koniecznością rozliczenia finansowego roku 2019 uprzejmie informujemy, że nastąpi zamknięcie magazynów 01 i 02 UAM w okresie od 23.12.2019 r. – 06.01.2020 r.:

 • Magazyn nr 1 (artykuły czystościowe, druki szkolnictwa wyższego, artykuły promocyjne),
 • Magazyn nr 2 (artykuły biurowe, elektryczne, instalacyjne, odzież i obuwie ochronne).

Zapotrzebowania z roku 2019 będą realizowane w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2019.

Więcej...
Komunikatu Działu Zaopatrzenia
Wiadomość, opublikowana 26-07-2019
Uprzejmie informujemy, że z powodu przeprowadzanej inwentaryzacji (Zarządzenie nr 264/2018/2019 Kanclerza UAM z dn. 18.07.2019r.) będą nieczynne magazyny:
 • Magazyn nr 1 (artykuły czystościowe, druki szkolnictwa wyższego, artykuły promocyjne),
 • Magazyn nr 2 (artykuły biurowe, elektryczne, instalacyjne, odzież i obuwie ochronne)
w terminie 02 - 20.09.2019r.W związku z powyższym towar z magazynów będzie wydawany w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2019r.
Więcej...

Wszystkie wiadomości

Zadania

Dział Zaopatrzenia zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

 1. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zapotrzebowań i wniosków o Zamówienie Publiczne,
 2. dokonywanie bieżących zakupów materiałów dla jednostek organizacyjnych i magazynów UAM na podstawie umów na sukcesywne dostawy,
 3. realizacja składanych wniosków o Zamówienie Publiczne,
 4. pomoc w ustalaniu wartości zamówienia, potencjalnych dostawców oraz terminów realizacji i płatności,
 5. weryfikacja faktur, dotyczących bieżącej realizacji  umów na sukcesywne dostawy oraz wniosków o Zamówienie Publiczne, pod kątem zgodności ze złożonym zapotrzebowaniem, umową, a także z instrukcją o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 6. kontrola stanu realizacji umów na sukcesywne dostawy,
 7. realizacja zapotrzebowań na odzież ochronną, roboczą oraz środki czystościowe i higieny osobistej dla pracowników UAM zgodnie z zarządzeniem Rektora oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej ewidencji – kartoteki osobistego wyposażenia pracowników,
 8. prowadzenie gospodarki magazynowej (dokumentacji magazynowej),
 9. zarządzanie zapasami magazynowymi  w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki zapasami - analiza kształtowania się zapasów i przeciwdziałanie ich nadmiernemu powstawaniu,
 10. opracowywanie rocznych planów zaopatrzenia na podstawie zapotrzebowań poszczególnych jednostek organizacyjnych lub na podstawie realizacji umów z 12 m-cy,
 11. sporządzanie i składanie wniosków – do Działu Zamówień Publicznych - wraz ze specyfikacjami ilościowo-wartościowymi na sukcesywne dostawy towarów,
 12. bierze udział w pracach Komisji Przetargowych – sprawdzanie zgodności zaoferowanych produktów z ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 13. pomoc w zakresie aranżacji, wizualizacji pomieszczeń jednostek organizacyjnych UAM.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.