Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 127/2016/2017 Rektora UAM z dnia 7 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 8/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 roku w sprawie Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 128/2016/2017 Rektora UAM z dnia 13 września 2017 roku w sprawie programu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Level 2 Item

Zarządzenie nr 129/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 130/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 131/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 132/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 133/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 134/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za kursy organizowane przez Uniwersytet Otwarty UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 135/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 136/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich i Domu Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim/Akademickim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 137/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia wykonywania prac na rzecz UAM poza jego obiektami i budynkami oraz przynależnymi do nich terenami i urządzeniami

Level 2 Item

Zarządzenie nr 138/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 139/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 140/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 141/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 142/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 80/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Konwentu UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 81/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 2 Item

Uchwała nr 82/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rzecz Miasta Poznań pomieszczeń wraz z ciągami komunikacyjnymi o łącznej powierzchni ca 1075 m² znajdujących się w budynku Collegium Historicum położonym w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 78

Level 2 Item

Uchwała nr 83/2016/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Uchwała nr 84/2016/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 r. o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Level 2 Item

Uchwała nr 85/2016/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zniesienia profilu praktycznego na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz zniesienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonych przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Uchwała nr 86/2017 Senatu UAM z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania Sali nr 3 Collegium Geographicum imienia prof. dr. hab. Zbyszko Chojnickiego


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.