Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 5/2008/2009 Senatu UAM z dnia 29 września 2008 r. w sprawie Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu

Level 2 Item

Uchwała Nr 4/2008/2009 Senatu UAM z dnia 29 września 2008 r. w sprawie powołania komisji stałych Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 3/2008 Senatu UAM z dnia 29 września 2008 r. o zmianie Uchwały Senatu UAM nr 197/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010

Level 2 Item

Uchwała nr 2/2008 Senatu UAM z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania dofinansowania na organizację Drugiego Kongresu Młodych Matematyków Polskich

Level 2 Item

Uchwała nr 1/2008 Senatu UAM z dnia 29 września 2008 r. w sprawie w sprawie obniżenia pensum dla osób piastujących stanowiska: rektora, prorektora, dziekana i prodziekana do spraw studenckich oraz dyrektora i wicedyrektora instytutu do spraw studenckich w latach 2008/2009 - 2011/2012

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 1/2008/2009 w sprawie zakresu obowiązków prorektorów w kadencji 2008-2012

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 2/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 3/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 4/2008/2009 w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce przyznawanego doktorantom UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 5/2008/2009 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 6/2008/2009 zmieniające Zarządzenie nr 201/2007/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym r.ak. 2008/2009

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 8/2008/2009 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 9/2008/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Współczesna Biblioteka Naukowa”


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.