Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 73/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019"

Level 2 Item

Uchwała Nr 74/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Ogrodu Botanicznego

Level 2 Item

Uchwała Nr 75/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Studium Nauczania Języków Obcych

Level 2 Item

Uchwała Nr 76/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej

Level 2 Item

Uchwała Nr 77/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

Level 2 Item

Uchwała Nr 78/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu Fedorowskiemu

Level 2 Item

Uchwała Nr 79/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Robertowi H. Grubbsowi

Level 2 Item

Uchwała Nr 80/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. Senatu UAM w sprawie nadania sali koncertowo-konferencyjnej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu imienia Profesora Jerzego Rubińskiego

Level 2 Item

Uchwała Nr 81/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Instytutu Kultury Europejskiej

Level 2 Item

Uchwała Nr 82/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 63/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Menedżer projektów badawczych” realizowanych w ramach projektu Studia Podyplomowe UAM dla kadr B+R: „Menedżer projektów badawczych”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 64/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Akademia Trenera”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 65/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Wiedzy o Rosji i Obszarze Postradzieckim

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 66/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bałkanistycznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 67/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Etyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 68/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Etyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 69/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 70/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Chemia Kosmeceutyczna”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 71/2008/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotek wydziałowych systemu biblioteczno informacyjnego majątku UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 72/2008/2009 w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 73/2008/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 74/2008/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 116/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.