Uchwała nr 73/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019"

 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 3 i § 46 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Senat UAM stanowi co następuje:


§ 1.

  1. Zatwierdza się misję, wizję, cele strategiczne i operacyjne Uczelni na lata 2009-2019, zawarte w dokumencie "Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019";
  2. Popiera się działania władz Uczelni służące realizacji celów strategicznych, sformułowane w kartach strategicznych, zawartych w dokumencie.


§ 2.

 "Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu UAM

Rektor UAM


Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Załącznik:
STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU NA LATA 2009-2019 MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.