Uchwała nr 78/2009
 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z   dnia 29 czerwca  2009 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab. Jerzemu Fedorowskiemu

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r.), Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwala co następuje:


§ 1


Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po zapoznaniu się z przedłożonymi recenzjami: prof. dr hab. Elżbiety Morycowej - członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz prof. dr. hab. Ryszarda Marcinowskiego - członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, postanowił nadać tytuł doktora honoris causa Panu Prof. dr. hab. Jerzemu Fedorowskiemu, wybitnemu geologowi, światowej sławy specjaliście w dziedzinie paleontologii paleozoicznych koralowców.

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.