Uchwała Nr 81/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie Instytutu Kultury Europejskiej


Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 84 ust.1 i art. 85 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz § 21 ust.2, § 30, § 39 ust.2, § 42 ust.3 i § 43 ust.1 statutu UAM, uchwala się, co następuje: 


§ 1.

  1. Tworzy się Instytut Kultury Europejskiej. 
  2. Regulamin Instytutu Kultury Europejskiej stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 

  1. Instytut Kultury Europejskiej rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2009 r. 
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l Statutu UAM.


REKTOR


Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Załącznik
Załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Nr 81/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Instytutu Kultury Europejskiej - Regulamin Instytutu Kultury Europejskiej


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.