Uchwała nr 82/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia  29 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

 

§ 1.

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),   Senat UAM wyraża zgodę na zwiększenie wysokości wynagrodzeń ponad wysokość ustaloną rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego w kwocie 100.000,- zł.


§ 2.


Środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego wypłacane będą z dochodów własnych Wydziału.

§ 3.

Uchwała niniejsza obowiązuje  z dniem podjęcia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

 


R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.