Zarządzenie Nr 72/2008/2009
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 czerwca  2009 r.
w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu


Na podstawie § 233 Statutu UAM oraz Uchwały Nr 14/2008 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań statutu, w związku z § 59 ust.1 Statutu UAM zarządzam:


§ 1.
Tracą  moc:
  1. zarządzenie nr 35 Rektora UAM z dnia 26.03.1986 r. w sprawie utworzenia Studium nauczania języka angielskiego dla pracowników naukowych UAM;
  2. zarządzenie nr 18/93/94 Rektora UAM z dnia 1.02.1994 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Nauczania Języka Angielskiego dla Pracowników Naukowych UAM;  
  3. zarządzenie nr 63/90 Rektora UAM z dnia 12.11.1990 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia wejścia w życie uchwały Senatu w sprawie wprowadzenia regulaminu Studium Nauczania Języków Obcych.
REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.