Zarządzenie Nr 73/2008/09
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia  30 czerwca  2009 roku
zmieniające Zarządzenie nr 106  z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007r. Nr 1 poz. 3, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 30, poz.194) zarządzam następujące zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 106 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 1

§2 regulaminu otrzymuje brzmienie:
"Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni."

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 października 2009r.REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak 


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.