Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 75/2008/2009 z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 76/2008/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 77/2008/2009 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 78/2008/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zasad tworzenia i realizacji katalogu przedmiotów Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE: A YEAR ABROAD)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 79/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 80/2008/2009 w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego w Zakresie Konstruowania Gier Edukacyjnych w Nauczaniu Języków Obcych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 81/2008/2009 w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego w Zakresie Nowych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 82/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Programów Europejskich - Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 83/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Liderów Samorządowych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 84/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 85/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej - zmienione Zarządzeniem nr 90/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2013 roku

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 86/2008/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 87/2008/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 88/2008/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 89/2008/2009 w sprawie wprowadzenia informatycznego Uczelnianego Systemu Kart Pracy (USKP)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 90/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych - Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Level 2 Item

Zarządzenie nr 91/2009 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.