Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 83/2009 Senatu UAM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 84/2009 Senatu UAM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Archiwum UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 85/2009 Senatu UAM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatrudniania i wynagradzania osób biorących udział w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Level 2 Item

Uchwała nr 86/2009 Senatu UAM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Heweliusza 40, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb - Łazarz, arkusz mapy - 22, działka - 15/4, o pow. ca 7.353 m2.

Level 2 Item

Uchwała nr 87/2009 Senatu UAM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Noskowskiego 6...

Level 2 Item

Uchwała nr 88/2009 Senatu UAM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie użyczenia, na okres 25 lat, Gminie Słubice nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej geodezyjnie nr 458/53, położonej w Słubicach...

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 92/2009/2010 z dnia 1 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 93/2009/2010 z dnia 9 września 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 41/2008/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie nr 94/2009/2010 w sprawie sposobu ustalania i rozliczania kosztów w projektach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 95/2009/2010 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 96/2009/2010 w sprawie zadań Działu Programów Europejskich UAM, Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Działu Współpracy z Zagranicą UAM, Działu Księgowości i Kosztów UAM w zakresie programów europejskich...

Level 2 Item

Zarządzenie nr 97/2009/2010 w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł...

Level 2 Item

Zarządzenie nr 98/2009/2010 w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego struktury organizacyjnej Uniwersytetu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 99/2009/2010 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 100/2009/2010 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 101/2009/2010 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.