Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 89/2009 Senatu UAM z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 2 Item

Uchwała nr 90/2009 Senatu UAM z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania Sali Studenckich Prób Teatralnych imienia Wojciecha Bogusławskiego

Level 2 Item

Uchwała nr 91/2009 Senatu UAM z dnia 26 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Rektora do zawarcia umowy kredytowej na dofinansowanie inwestycji p.n. "Budowa Wydziału Prawa i Administracji" etap I oraz...

Level 2 Item

Uchwała nr 92/2009 Senatu UAM z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup dla Laboratorium Badań Strukturalnych Wydziału Fizyki monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego...

Level 2 Item

Uchwała nr 93/2009 Senatu UAM z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup dla Laboratorium Aparaturowego Wydziału Chemii spektrometru NMR o częstotliwości 400MHz...

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 102/2009/2010 w sprawie zasad zajmowania i opuszczania lokali i pokoi w budynkach przeznaczonych do tymczasowego zamieszkiwania pracowników oraz słuchaczy dziennych studiów doktoranckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 103/2009/2010 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Level 2 Item

Zarządzenie nr 104/2009/2010 w sprawie przekazywania informacji innemu pracodawcy, którego pracownicy wykonują prace na terenie UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 105/2009/2010 zmieniające Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 106/2009/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 107/2009/2010 w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego struktury organizacyjnej Uniwersytetu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 108/2009/2010 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 5 Kanclerza UAM z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pokoje, segmenty oraz inne pomieszczenia w Domu Nauczyciela Akademickiego w Koziegłowach dla pracowników i doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 6 Kanclerza UAM z dnia 9 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej aparatury naukowej i laboratoryjnej, komputerów oraz maszyn i urządzeń

Level 2 Item

Zarządzenie nr 7/2009/2010 Kanclerza UAM z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie odpłatności za pokoje i segmenty w Domu Akademickim przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu dla pracowników i doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 8/2009/2010 Kanclerza UAM w Poznaniu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. zbadania przyczyn i okoliczności pożaru powstałego w 3 września 2009 r. w Zespole Pałacowo - Parkowym w Gułtowach gmina Kostrzyn Wlkp.

Level 2 Item

Zarządzenie nr 9/2009/2010 Kanclerza UAM z dnia 14 października 2009r. w sprawie powołania uniwersyteckich formacji obrony cywilnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 10/2009/2010 Kanclerza UAM z 14 października 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej aparatury naukowej i laboratoryjnej, komputerów oraz maszyn i urządzeń


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.