Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 94/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 2/2005 z dnia 26 września 2005

Level 2 Item

Uchwała Nr 95/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Collegium Europaeum Gnesnense (Kolegium Europejskiego w Gnieźnie) im. Jana Pawła II

Level 2 Item

Uchwała Nr 96/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kościanie

Level 2 Item

Uchwała Nr 97/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile

Level 2 Item

Uchwała Nr 98/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Słubicach

Level 2 Item

Uchwała Nr 99/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrowie Wlkp.

Level 2 Item

Uchwała Nr 100/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Śremie

Level 2 Item

Uchwała Nr 101/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wągrowcu

Level 2 Item

Uchwała nr 102/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie odwołania od uchwały Rady Wydziału Neofilologii dot. odmowy nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych

Level 2 Item

Uchwała nr 103/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nadania gmachowi Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego

Level 2 Item

Uchwała nr 104/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania projektu inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja historycznego centrum odrodzonego po latach zaborów w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego”.

Level 2 Item

Uchwała nr 105/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb - Poznań, arkusz mapy - 09, działka - 105/7, o pow. ca 903 m2.

Level 2 Item

Uchwała nr 106/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Pile, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – 0002, arkusz mapy – 1, działka – 127/2, o pow. ca 2,2643 ha.

Level 2 Item

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb - Jastrzębia Góra, arkusz mapy - 21, działka - 9/2, o pow. ca 13 080 m2.

Level 2 Item

Uchwała 108/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przekraczającego równowartość w złotych 250 tys. Euro

Level 2 Item

Uchwała nr 109/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 109/ 2009/2010 z dnia 3 listopada 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 116/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 110/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 111/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 96/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom UAM

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 11/2009/2010 w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2010 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 12/2009/2010 w sprawie ustalenia terminów, w których Pływalnia Uniwersytecka będzie nieczynna w 2010 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.