Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 110/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2009 r.

Level 2 Item

Uchwała Nr 111/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Centrum Nanobiomedycznego

Level 2 Item

Uchwała nr 112/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz przeznaczenia środków na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora

Level 2 Item

Uchwała nr 113/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej ze środków własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 114/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 115/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Fizyki z dochodów własnych...

Level 2 Item

Uchwała nr 116/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Neofilologii...

Level 2 Item

Uchwała nr 117/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych...

Level 2 Item

Uchwała nr 118/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej...

Level 2 Item

Uchwała nr 119/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Chemii z działalności statutowej

Level 2 Item

Uchwała nr 120/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Studiów Edukacyjnych...

Level 2 Item

Uchwała nr 121/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Ośrodka Alliance Française z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 122/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 123/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. korekty uchwały Senatu UAM nr 36/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami...

Level 2 Item

Uchwała nr 124/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie korekty uchwały Senaty UAM nr 42/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie w roku 2009 nauczycieli akademickich oraz pracowników...

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 112/2009/2010 Rektora UAM z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 113/2009/2010 Rektora UAM z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 114/2009/2010 Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych.

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 115/2009/2010 Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 87/2008/2009 Rektora UAM z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym r.ak. 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 116/2009/2010 Rektora UAM z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac Komisji Przetargowej, oraz zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 117/2009/2010 Rektora UAM z dnia 28.12.2009 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 118/2009/2010 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uszczegółowienia zasad przyznawania, wypłacania i zwrotu stypendiów za wyniki w nauce w ramach realizacji projektu - Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.