Zarządzenie Nr 117/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28.12.2009 roku
w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1
  1. W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania niestacjonarnych studiów doktoranckich opłatę ustala się w wysokości opłaty za  IV rok studiów w semestrze zimowym proporcjonalnie do długości okresu przedłużenia.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2010  roku.REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Załącznik
Załącznik - wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w sem. letnim 2009/2010


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.