Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 125/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 126/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Uchwała nr 127/2009/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na prowadzenie na Wydziale Nauk Społecznych nowego kierunku studiów komunikacja i poznanie.

Level 2 Item

Uchwała nr 128/2009/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 14/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku (Monitor UAM, Nr 4, poz. 2 z 31 grudnia 2009 r.) w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań statutu

Level 2 Item

Uchwała nr 129/2009/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego - Uniwersyteckie Studio Filmowe

Level 2 Item

Uchwała nr 130/2009 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Stacji Ekologicznej w Jeziorach

Level 2 Item

Uchwała nr 131/2009/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Senatu nr 112/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich...

Level 2 Item

Uchwała nr 132/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 133/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Historycznego z dochodów własnych i działalności statutowej

Level 2 Item

Uchwała nr 134/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii z dochodów własnych i działalności statutowej

Level 2 Item

Uchwała nr 135/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 136/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki i Informatyki z dochodów własnych...

Level 2 Item

Uchwała nr 137/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 119/2009/2010 Rektora UAM z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 120/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 121/2009/2010 Rektora UAM z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim r.ak. 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 122/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2010 roku zmieniające Zarządzenie nr 116/2009/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac Komisji Przetargowej, oraz zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 123/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2010roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM"

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 124/2009/2010 Rektora UAM z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia bazy technicznej, materialnej i lokalowej Ośrodka Dydaktyczno-Mulimedialnego - Uniwersyteckiego Studium Filmowego

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 125/2009/2010 Rektora UAM z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 126/2009/2010 Rektora UAM z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 127/2009/2010 Rektora UAM z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 128/2009/2010 Rektora UAM z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 13/2009/2010 Kanclerza UAM z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu oraz Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.