Uchwała nr 134/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii z dochodów własnych i działalności statutowej


§ 1

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),   Senat UAM wyraża zgodę na zwiększenie wysokości wynagrodzeń ponad wysokość ustaloną rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich o kwotę  200.000,- zł. oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii o kwotę 50.000,-  zł.

§ 2

Środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia pracowników Wydziału Biologii wypłacane będą z dochodów własnych w kwocie 125.000,- zł. i z działalności statutowej w kwocie 125.000,- zł. 

§ 3

Wydział jest zobowiązany zabezpieczyć środki finansowe na sfinansowanie pochodnych wynikających z wynagrodzeń ujętych w § 1.

§ 4

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest dziekan Wydziału Biologii.

§ 5

Uchwała niniejsza obowiązuje  od dnia podjęcia do dnia 31 grudnia 2010 roku.R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.