Zarządzenie nr 13

Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu oraz Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 170/2004/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku zarządzam:

§ 1

Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu.

Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku.

Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W przypadku konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów itd. organizowanych przez jednostki organizacyjne UAM odpłatność ustalona w cennikach zawartych w Załączniku Nr 1 i Nr 2 wynosi 50% stawek netto.

§ 4

Przy sprzedaży na zewnątrz do cen netto określonych w Załącznikach nr 1 i 2 dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

  1. Wprowadza się wzór zamówienia usługi do stosowania przez jednostki organizacyjne UAM stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Przy zleceniach zewnętrznych obowiązuje zachowanie formy umowy pisemnej.

§ 6

Tracą moc Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Nr 2/2004/2005 z dnia 27 września 2005 r. oraz Cennik z dnia 1 grudnia 2008 r

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 roku.


KANCLERZ

Stanisław Wachowiak


Załączniki
Załącznik 1 - Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu obowiązujący od dnia 1 lutego 2010 roku
Załącznik 2 - Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku obowiązujący od dnia 1 lutego 2010 roku
Załącznik 3 - Zamówienie wewnętrzne na usługę/wynajem w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku/w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.