Zarządzenie Nr 120/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia  11  stycznia  2010  roku

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego UAM

zarządzam:

§ 1

W strukturze administracji centralnej tworzy się Biuro Rady ds. Jakości  Kształcenia.

§ 2

Jednostka podlega administracyjnie Kanclerzowi a merytorycznie właściwemu Prorektorowi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.