Zarządzenie Nr 121/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010


Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 ustala się opłaty za:
  1. studia niestacjonarne: zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. studia podyplomowe i kursy dokształcające w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 60 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 15 lutego 2010 r.
Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.