Zarządzenie Nr  124/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 26 stycznia 2010  roku

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia bazy technicznej, materialnej i lokalowej Ośrodka Dydaktyczno-Mulimedialnego - Uniwersyteckiego Studium Filmowego

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.) w związku z uchwałą senatu nr 129/2009/210 .z dnia 25 stycznia 2010 r.
zarządzam:

§ 1

Powołuję komisję ds. ustalenia bazy technicznej, materialnej i lokalowej Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego - Uniwersyteckiego Studium Filmowego w składzie:
  1. prof. dr hab. Jacek Guliński - prorektor, Przewodniczący Komisji,
  2. prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - Dziekan Wydziału Fizyki,
  3. dr Stefan Habryło - Kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego, 
  4. mgr Aleksandra Świstak - Kierownik Działu Inwentaryzacji.
§ 2
  1. Komisja w terminie do dnia 30 kwietnia  2010 r. przedstawi Rektorowi ustalenia  w sprawie     składników majątku Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego - Uniwersyteckiego Studium Filmowego, a także liczbę i usytuowanie  lokali wydzielonych w Collegium Physicum na potrzeby Ośrodka.
  2. Ustalenia Komisji zatwierdza rektor.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.