Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 9/2008/2009 Senatu UAM z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 2 Item

Uchwała Nr 8/2008/2009 Senatu UAM z dnia 27 października 2008 r.w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

Level 2 Item

Uchwała Nr 7/2008/2009 Senatu UAM z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie UAM

Level 2 Item

Uchwała Nr 6/2008/2009 Senatu UAM z dnia 27 października 2008 r.w sprawie poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych w roku 2009

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 7/2008/2009

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 10/2008/2009 w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 11/2008/2009 w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 12/2008/2009 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na kadencję 2008/2012

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 13/2008/2009 w sprawie zasad postępowania w procedurze likwidacyjnej środków trwałych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 14/2008/2009 zmieniające Zarządzenie Nr 4 2008/2009 stypendium za wyniki w nauce przyznawanego doktorantom UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 15/2008/2009 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 18/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 19/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 1 Kanclerza UAM z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej aparatury naukowej i laboratoryjnej, komputerów oraz maszyn i urządzeń

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 2 Kanclerza w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz druków ścisłego zarachowanianowy


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.